Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)

Wat is de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA)?

Alle overheidsinstanties gebruiken de Basisregistratie Personen (BRP); van de GDD en sociaal loket tot de Belastingdienst. Een correcte registratie van adressen van burgers is voor de taken van deze instanties erg belangrijk, maar ook voor de burger zelf. En dat is precies waarom Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) in het leven is geroepen: om de kwaliteit van de adresgegevens in de BRP te verhogen en waarborgen.

Door mensen met bijvoorbeeld schulden te helpen en adres gerelateerde fraude te bestrijden en. Iemand die verkeerd op een adres geregistreerd staat, kan dit gebruiken om bijvoorbeeld (belasting)schulden en boetes te ontwijken of te frauderen, maar kan ook ‘onzichtbaar’ zijn waardoor hulp niet geboden kan worden.

Samen werken aan adreskwaliteit

LAA bestaat uit een samenwerking van publieke organisaties, waaronder gemeenten, diverse ministeries en uitvoeringsorganisaties. Samen werken wij eraan om incorrecte adresgegevens in de BRP te herkennen en te herstellen. Ook werken we samen met organisaties als de Nederlandse Vereniging voor Bugerzaken (NVVB), Divosa en het Kenniscentrum Handhaving & Naleving van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Hierdoor komt een hulpvraag of fraude eerder aan het licht en wordt de adreskwaliteit verbeterd.

Infographic LAA

Hoe werkt het: risicogericht adresonderzoek

Gemeenten, politie en overheidsdiensten zoals de Belastingdienst en het Centraal Justitieel Incassobureau krijgen soms signalen die wijzen op een verkeerde adresregistratie.

Bijvoorbeeld:
•    te veel bewoners per vierkante meter;
•    post die de afzender retour krijgt;
•    een afwijkende samenstelling van een huishouden op een adres.

De signalen worden gedeeld met het Informatieknooppunt (IKP), dat ze analyseert en geschikt maakt voor mogelijk onderzoek door gemeenten. In het IKP wordt bovendien de informatie van de deelnemende organisaties aangevuld met gegevens die worden verkregen uit andere (basis)registraties. De gegevens worden verwerkt tot risicogerichte signalen voor adresonderzoek. De gemeente kan met deze signalen een onderzoek starten en bijvoorbeeld een huisbezoek afleggen. Op die manier stelt de gemeente vast of de adresgegevens kloppen.


Medewerkers van gemeenten kunnen vervolgens risicogericht adresonderzoek doen en waar nodig de adresgegevens corrigeren in de BRP. Met de uitkomsten kunnen gemeenten ook hun dienstverlening voor de bewoner aanpassen en versterken. Denk hierbij aan het verlenen van zorg of schuldhulpverlening. Landelijke overheidsorganisaties als het UWV, DUO en de Belastingdienst beschikken zo ook over de juiste en actuele gegevens. Zo krijgen meer burgers waar ze recht op hebben. Daarnaast brengen onderzoek en huisbezoeken ook gevallen van adresfraude aan het licht.

Meer weten over adresonderzoek?

 Kijk dan op:

https://aanpakadreskwaliteit.pleio.nl/

Lees ook het LAA magazine

Nieuwsbericht Landelijke Aanpak krijgt huisvesting bij RvIG