Oude edities LAA Magazine

De afgelopen jaren gaf RvIG twee magazines uit: IDee magazine en LAA Magazine.  Via LAA Magazine informeerden we deelnemers over de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.

In 2020 hebben we een uitgebreid lezersonderzoek gedaan naar beide magazines. Daar kwam onder andere uit dat er meer behoefte is aan artikelen over de samenwerking in de keten en de diverse innovatieontwikkelingen. Lezers gaven ook aan meer te willen lezen over actuele ontwikkelingen, wat zien we in de toekomst op ons af komen, en wat zijn de achtergronden bij nieuwe wetgeving.

Samenvoeging

Na het onderzoek hebben we besloten om LAA Magazine op te laten gaan in een nieuw vormgegeven IDee magazine.  Nu LAA een vast onderdeel is binnen RvIG is het een mooi moment om alles in één magazine aan te bieden. Actuele informatie en praktijkverhalen over LAA krijgen een plek in IDee Magazine.

De oude nummers van LAA Magazine blijven online beschikbaar in het archief.