Verzamelwet BRP

Wijzigingen in de Wet Basisregistratie Personen (BRP) per 1 januari 2022

Deze zomer heeft het parlement een voorstel tot wijziging van de Wet BRP aangenomen. De wijzigingen die in het wetsvoorstel zijn opgenomen treden in 2022 in werking.  

Op 1 januari 2022 treden de volgende wijzigingen in werking:

  • De uitbreiding van de registratie van levenloos geboren kinderen en de registratie van kinderen die voor de inschrijving in de GBA of de BRP zijn overleden.
  • Het ambtshalve registreren van een persoon op een briefadres.
  • Verwijderen van adoptiegegevens.
  • De verstrekking van gegevens aan autoriteiten in het Caribische deel van het Koninkrijk.
  • De toevoeging van het experimenteerartikel aan de Wet BRP
  • Persoonlijke verschijningsplicht bij verhuizing naar het buitenland
  • Registratie levenloos geboren kinderen in de PIVA van Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Naast bovenstaande wijzigingen is een experimenteerartikel in de wet opgenomen. In verband met de doorontwikkeling van de BRP, kan met een Experimentbesluit BRP (AmvB) tijdelijk afgeweken worden van de Wet BRP.  

Later in 2022 volgen nog andere wijzigingen. Denk hierbij aan het aanpassen van de RNI-applicatie om contactgegevens en tijdelijke verblijfsadressen van niet-ingezetenen te kunnen registreren.  Deze wijzigingen kunnen pas doorgevoerd worden wanneer de ICT-systemen zijn aangepast.