Verzamelwet BRP

Wijzigingen in de Wet Basisregistratie Personen (BRP) per 1 januari 2022

Deze zomer heeft het parlement een voorstel tot wijziging van de Wet BRP aangenomen. De wijzigingen zijn op 1 januari 2022 in werking getreden:

 • Beperken persoonlijke verschijningsplicht van ingezetenen bij aangifte van vertrek naar het buitenland
 • Experimenteerartikel
 • Het ambtshalve registreren van een persoon op een briefadres
 • Inzage in de verstrekkingen op MijnOverheid
 • Minister van Buitenlandse Zaken bevoegd om aanpassingen te doen in de Registratie Niet-ingezetenen
 • Persoonlijke verschijningsplicht bij verhuizing naar het buitenland
 • Registratie levenloos geboren kinderen BES
 • Registratie levenloos geboren kinderen Nederland
 • Registratie tijdelijk verblijfsadres en contactgegevens niet-ingezetenen (arbeidsmigranten)
 • Registratie van overlijden van niet-ingezetenen in Nederland
 • Verstrekking van gegevens aan autoriteiten Caribisch deel Koninkrijk
 • Verwijderen van gegevens van voor de adoptie

Later in 2022 volgen nog andere wijzigingen. Denk hierbij aan het aanpassen van de RNI-applicatie om contactgegevens en tijdelijke verblijfsadressen van niet-ingezetenen te kunnen registreren. Deze wijzigingen kunnen pas doorgevoerd worden wanneer de ICT-systemen zijn aangepast.