Verzamelwet BRP

Wijzigingen in de Wet Basisregistratie Personen (BRP) per 1 januari 2022

Deze zomer heeft het parlement een voorstel tot wijziging van de Wet BRP aangenomen. De wijzigingen die in het wetsvoorstel zijn opgenomen treden in 2022 in werking.  

Op 1 januari 2022 treden de volgende wijzigingen in werking:

Naast bovenstaande wijzigingen is een experimenteerartikel in de wet opgenomen. In verband met de doorontwikkeling van de BRP, kan met een Experimentbesluit BRP (AmvB) tijdelijk afgeweken worden van de Wet BRP.  

Later in 2022 volgen nog andere wijzigingen. Denk hierbij aan het aanpassen van de RNI-applicatie om contactgegevens en tijdelijke verblijfsadressen van niet-ingezetenen te kunnen registreren.  Deze wijzigingen kunnen pas doorgevoerd worden wanneer de ICT-systemen zijn aangepast.