Experimenteerartikel

Aan de Wet BRP wordt een experimenteerartikel toegevoegd. Daarmee wordt het mogelijk om op basis van een Experimenteerbesluit aanpassingen in de BRP eerst in de praktijk te toetsen, voordat deze aanpassingen definitief in de Wet BRP worden vastgelegd. Uiteraard stelt dit artikel voorwaarden aan het doel, de duur en de omvang van een experiment. Een van de experimenten gaat over de mogelijkheid om burgers meer regie te geven op de verstrekking van eigen gegevens.