Minister van Buitenlandse Zaken bevoegd om aanpassingen te doen in de Registratie Niet-ingezetenen

De minister van Buitenlandse Zaken is een aangewezen bestuursorgaan in verband met de taken ten behoeve van in Nederland verblijvende personen met een bijzondere verblijfsrechtelijke status (waaronder diplomaten). Met ingang van 1 januari 2022 wordt deze aanwijzing uitgebreid. Zo kan de minister de kwaliteit van de gegevens van niet-ingezetenen in de BRP verbeteren. Als bij raadpleging van de BRP in het kader van een paspoortaanvraag blijkt dat gegevens in de BRP ontbreken of onjuist zijn, kunnen deze gegevens worden opgenomen of aangepast. Deze uitbreiding draagt niet alleen bij aan verbetering van de kwaliteit van de gegevens, maar ook aan de verbetering van de dienstverlening bij eventuele volgende paspoortaanvragen.

Wat is een aangewezen bestuursorgaan?

Een aangewezen bestuursorgaan is een bestuursorgaan dat op grond van de Wet BRP bij algemene maatregel van bestuur is aangewezen in verband met het bijhouden van gegevens over niet-ingezetenen. Een aangewezen bestuursorgaan is bevoegd de minister (in dit geval RvIG) te verzoeken om in de basisregistratie gegevens op te nemen betreffende personen die in het buitenland hun vaste woonplaats hebben en over wie het bestuursorgaan in verband met de uitoefening van zijn taak zelf al gegevens verwerkt. Voorbeelden van bestuursorganen die voor aanwijzing in aanmerking komen zijn de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank.