Registratie levenloos geboren kinderen Nederland

Wat verandert er?

Vanaf 1 januari 2022 is er nog maar 1 voorwaarde om een kind dat levenloos geboren is te registreren in de BRP: de ouder woont in Nederland.

Ook is het vanaf 1 januari 2022 mogelijk om een registratieverzoek te doen als een kind na de geboorte heeft geleefd, en is overleden vóór 1 oktober 1994 of vóórdat de ouder zelf als ingezetene in de BRP stond geregistreerd.

Een aantal voorbeeldsituaties:

  1. Een (aanstaande) echtgenote of geregistreerd partner woont nog in het buitenland in afwachting van de verblijfsvergunning. Zij bevalt daar van een levenloos kind. Nadat de moeder in Nederland is ingeschreven in de BRP kan dit kind alsnog op haar naam geregistreerd worden, als de moeder dit wil.
  2. Als ouders over de grens wonen en een levenloos geboren kind hebben gekregen kunnen de ouders bij terugkeer naar Nederland dit kind laten registreren.
  3. Een kind dat na de geboorte heeft geleefd, maar is overleden vóór de komst van de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA) op 1 oktober 1994 of vóór de eerste inschrijving van de ouder in de GBA of de BRP kan vanaf 1 januari worden geregistreerd.