Registratie tijdelijk verblijfsadres en contactgegevens niet-ingezetenen (arbeidsmigranten)

In de Verzamelwet is een grondslag opgenomen voor de registratie van contactgegevens en tijdelijke verblijfsadressen van niet-ingezetenen in de BRP (RNI). Dit onderdeel van de wetswijziging treedt niet per 1 januari 2022 in werking, omdat de RNI-applicatie nog moet worden aangepast. De datum van inwerkingtreding wordt op een later moment, als de technische voorzieningen gereed zijn, bekendgemaakt. Tot die tijd kunnen de contactgegevens uitsluitend worden geregistreerd (buiten de BRP) als de niet-ingezetene daarvoor toestemming geeft.

Sinds 11 januari 2021 wordt in de Registratie Niet-ingezetenen de contactgegevens van niet-ingezetenen geregistreerd. Het gaat om het e-mailadres, het mobiele telefoonnummer en het voorkeurskanaal voor contact. Dit is een pilot: de gegevens worden niet geregistreerd in de BRP, maar in een aparte registratie. Deze gegevens worden uitsluitend geregistreerd en gebruikt indien de niet-ingezetene daar toestemming voor geeft. Voor het registreren van de toestemming en het uitleggen van het doel en het gebruik van de contactgegevens is een toestemmingsformulier voor de RNI-loketten ontwikkeld. De contactgegevens kunnen worden gebruikt om indien nodig rechtstreeks met de niet-ingezetene contact op te nemen, bijvoorbeeld bij calamiteiten zoals corona of misstanden rondom wonen of werken. De geregistreerde e-mailadressen zijn inmiddels gebruikt om niet-ingezetenen te informeren over het COVID-19 vaccinatieprogramma.