Verstrekking van gegevens aan autoriteiten Caribisch deel Koninkrijk

De mogelijkheden voor het verstrekken van BRP-gegevens aan autoriteiten in het Caribisch deel van het Koninkrijk (Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao en Sint Maarten) worden uitgebreid. Voor daadwerkelijke gegevensverstrekking aan een autoriteit in het Caribisch deel van het Koninkrijk is eerst nog een autorisatiebesluit van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) nodig. Gegevensverstrekking uit de BRP vindt alleen plaats als dat noodzakelijk is voor het uitoefenen van de aan die autoriteit opgedragen taken.