Bevat de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) gegevens van alle niet-ingezetenen die een relatie hebben met Nederland?

Nee, de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) bevat niet de gegevens van alle niet-ingezetenen die een relatie hebben met Nederland. Als de niet-ingezetene niet bekend is bij een aangewezen bestuursorgaan of zichzelf niet aanmeldt bij een RNI-loket, dan zal hij of zij niet worden ingeschreven in de RNI.

Daarnaast is het vereist dat een aangewezen bestuursorgaan of het RNI-loket de identiteit van de ingeschrevene deugdelijk vaststelt. Als dit niet is gebeurd of niet mogelijk was, dan zullen de gegevens van de niet-ingezetene niet worden opgenomen.