Een niet-ingezetene kan geen post van de overheid ontvangen op zijn buitenlands woonadres. Wat nu?

In de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) worden op basis van artikel 2.69 lid 1 sub a onder 4 van de Wet basisregistratie personen (Wet BRP) gegevens over het buitenlands woonadres van de niet-ingezetene opgenomen.

In het uitzonderlijke geval dat het buitenlands woonadres van de niet-ingezetene niet per post te bereiken is, kan een postbus in het woonland van de niet-ingezetene worden opgenomen in de RNI. De buitenlandse postbus wordt dan onderdeel van het buitenlands woonadres, aangezien dit de enige mogelijkheid is om de niet-ingezetene per post te bereiken.

Let op: de buitenlandse postbus is uitdrukkelijk onderdeel van het buitenlands woonadres en betreft géén briefadres.