Hoe zie ik dat de gegevens die ik opvraag van een niet-ingezetene zijn?

U ziet dit aan gemeentecode 1999 die is opgenomen in het element 09.10 'Gemeente van inschrijving' categorie 08.