Kan een gemeente bij het uitvoeren van een adresonderzoek de RNI raadplegen voor het meest actuele (buitenlandse) adres?

De persoonlijsten in de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) zijn te raadplegen via de Gemeentelijke basisadministratie Verstrekkingsvoorziening (GBA-V). De autorisatie van de afnemer bepaalt in welke situatie welke gegevens over ingeschrevenen verstrekt mogen worden.