Komen er in de RNI ook persoonlijsten van overledenen voor?

Ja, het overlijden kan op twee manieren geregistreerd worden. Bij een overlijden in Nederland van een geregistreerde niet-ingezetene verstuurt de gemeente waar de persoon overleden is een bericht aan de RNI. Bij een overlijden in het buitenland kan een aangewezen bestuursorgaan een bericht sturen aan de RNI. De RNI verwerkt de overlijdensgegevens uit het bericht op de persoonslijst en wijzigt de opschortingsreden van de persoonslijst in ‘O’ (van: Overlijden).