Mogen we een externe inhuren om de vragenlijsten te beantwoorden?

Ja, de gemeente mag zelf bepalen of er externe hulp wordt ingehuurd bij het invullen van de vragenlijsten. Daar staat echter geen vergoeding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tegenover.