Waar kan de gemeente tussentijdse resultaten van de ingevulde vragenlijst in de Kwaliteitsmonitor bekijken, zonder dat de vragenlijst definitief is gemaakt?

Zodra de gemeente ten minste één vraag heeft beantwoord in het scherm 'Monitor Processen/Uw gemeente in detail' te zien hoeveel punten de gemeente heeft gescoord. Het is ook mogelijk om het resultaten te exporteren naar een Excel-document.