Aan wie kan ik een opmerking over de ECID-lijst doorgeven?

Wat moet ik doen als het buitenlands persoonsnummer volgens de ECID-lijst niet voorkomt maar het is er volgens ons wel of staat op een andere plek?

Wij verzoeken u dit te melden bij het ECID, zij zijn de beheerder van de lijst.

Extra informatie over het Italiaans persoonsnummer.