Welke documenten moet ik opsturen naar de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en de Autoriteit Persoonsgegevens in verband met de zelfevaluatie BRP?

Je stuurt het uittreksel zelfevaluatie Basisregistratie Personen (BRP) op naar de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) en naar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Voor 1 november 2016 moet de gemeente een uittreksel van de resultaten van de zelfevaluatie BRP sturen naar RvIG en AP.

Alleen uittreksel opsturen, niet de managementrapportage

De basis voor dit uittreksel is de managementrapportage die gegenereerd wordt in de Kwaliteitsmonitor na het ’definitief maken‘ van de vragenlijst BRP. De managementrapportage zelf hoef je niet op te sturen. Hiermee voorkomen we dat de gevoelige informatie hieruit onbeveiligd wordt verstuurd.

Uittreksel naar college van B en W

Het uittreksel (geprint op het briefpapier van de gemeente) moet samen met de managementrapportage worden overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders. Hierna wordt het uittreksel ondertekend. Vervolgens kun je het uittreksel scannen en e-mailen in pdf-formaat naar RvIG: zelfevaluatieBRP@rvig.nl en AP: zelfevaluatieBRP@autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Handleiding en uittreksel per e-mail toegestuurd

De handleiding en het uittreksel worden tijdig naar je gemeente gestuurd. Dit gebeurd via e-mail naar de betreffende contactpersonen. Het is de bedoeling dat je uitsluitend dit uittreksel gebruikt in verband met de zelfevaluatie BRP.