Worden bij het verstrekken van RNI-gegevens ook de opgeschorte gegevens verstrekt. Dat wil zeggen: de set gegevens op een RNI-persoonslijst die niet geactualiseerd wordt?

Ja, bij de verstrekking van gegevens van persoonslijsten in de RNI wordt geen onderscheid gemaakt tussen gegevens die wel of niet worden bijgehouden in de RNI. U moet er rekening mee houden dat, als u gegevens van zo'n persoonslijst opvraagt, een deel wel en een deel niet wordt bijgehouden.