Zijn de gegevens Registratie Niet-Ingezetenen (RNI) actueel?

De RNI-gegevens worden geactualiseerd op basis van een melding door de aangewezen bestuursorganen of op aangeven van de ingeschrevene zelf (via een RNI-loket). Er zal niet altijd intensief contact met de ingeschrevene zijn, wat het actueel houden van de gegevens lastig maakt. Een persoon van wie de gegevens zijn opgenomen in de RNI is ook niet verplicht nieuwe feiten te melden. De gegevens in de RNI zullen daarom niet altijd actueel zijn. Groep 71 geeft een indicatie hiervan.