Logisch Ontwerp

In het Logisch Ontwerp (LO) is vastgelegd hoe de Basisregistratie Personen technisch functioneert. Organisaties die gegevens uit de BRP willen ontvangen, moeten werken met een goedgekeurd computersysteem. De eisen aan deze systemen staan beschreven in het LO.

In het Logisch Ontwerp staat onder andere:

  • hoe de verbinding tussen de systemen van de gebruiker en de BRP moet zijn beveiligd;
  • hoe de inkomende berichten verwerkt moeten worden en de uitgaande berichten aangemaakt moeten worden;
  • wat de bewaartermijnen van berichten zijn;
  • wat de systeemeisen zijn ten aanzien van beschikbaarheid en responstijden

Verschillende soorten

Er zijn verschillende soorten Logisch Ontwerp: Logisch Ontwerp GBA voor de BRP, Logisch Ontwerp BSN, ten behoeve van het BSN en Logisch Ontwerp BES voor de bevolkingsadministratie van Caribisch Nederland. De Registratie Niet-ingezetenen (RNI) heeft een eigen ontwerp, het ontwerp RNI.

Voor iedere soort is een apart document beschikbaar. Op dit moment zijn LO BRP 4.3, LO BSN 1.6, LO BES 1.5 en LO RNI 2.15 geldig. Als een nieuw LO in werking treedt, worden de nieuwe documenten ook op deze pagina beschikbaar.