Wetgeving Basisregistratie Personen

De Wet Basisregistratie Personen (Wet BRP) vormt sinds 2014 de basis voor de registratie van persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). De wet beschrijft aan welke eisen beheerders en gebruikers van de BRP moeten voldoen. Ook geeft de wet aan voor welke doelen die informatie gebruikt mag worden.

De verandering door de Wet BRP

De Wet BRP verandert de registratie van persoonsgegevens in Nederland. Het gaat daarbij onder andere om de volgende aanpassingen:

  • Op dit moment houden gemeenten nog de gegevens van al hun inwoners bij in hun eigen systemen.  Zodra de nieuwe centrale systemen zijn ontwikkeld, worden alle persoonsgegevens bewaard in het centrale systeem van de Basisregistratie Personen.
  • De Basisregistratie Personen bevat ook de gegevens van niet-ingezetenen. Dit zijn personen die niet in Nederland wonen, maar toch een relatie hebben met de Nederlandse overheid. Voorheen werden al deze gegevens apart bijgehouden door bijvoorbeeld uitkeringsinstanties en pensioenfondsen.
  • De wet geeft gemeenten de bevoegdheid een boete op te leggen aan burgers. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer een persoon geen aangifte van verhuizing doet.
  • De vernieuwing van de computersystemen van de BRP verbetert de kwaliteit van de informatie. De informatie wordt nog maar op één plek bijgehouden.
  • Door het samenvoegen van alle gegevens is het straks mogelijk om bij een andere dan de woongemeente een uittreksel uit de basisregistratie te krijgen.

De gegevens in de BRP zijn niet openbaar

In de wet ligt vast dat persoonsgegevens uit de BRP niet openbaar zijn. Alleen organisaties die een maatschappelijke taak uitvoeren, kunnen gegevens uit de BRP krijgen. Zij krijgen bovendien niet alle gegevens, maar alleen die gegevens die zij voor hun publieke taak nodig hebben.

Meer informatie over de gebruikers en de gegevens die zij mogen gebruiken, is te vinden op een aparte pagina.

Fouten in de gegevens moeten worden gemeld

De Wet BRP verplicht afnemers van de gegevens ook om fouten in de persoonsgegevens te melden en te onderzoeken. Ook bestuursorganen, zoals de Belastingdienst, zijn hiertoe verplicht. Fouten ontstaan bijvoorbeeld wanneer een persoon nog ingeschreven staat op een adres dat niet meer bestaat omdat het gesloopt is.

Het melden van vermoedelijke fouten in de gegevens gebeurt met de zogenaamde Terugmeldvoorziening (TMV).

Technische voorzieningen van de BRP

Ook de technische systemen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen vallen onder de Wet BRP. Daarbij gaat het om de beveiligde opslag van de informatie. Maar ook om de uitwisseling van gegevens tussen beheerders en afnemers. Deze wettelijke eisen worden uitgewerkt in technische specificaties voor de systemen van gemeenten en afnemers. Deze technische specificaties staan omschreven in het Logisch Ontwerp.

Toezicht op de naleving van de Wet BRP

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat de Wet BRP wordt nageleefd.