Toelichting proces verantwoording BRP

In dit onderdeel wordt het uitvoeren van de verantwoording BRP toegelicht.

Waaruit bestaat de verantwoording van de zelfevaluatie BRP en welke stappen moet ik doen.

 1. het uittreksel BRP (Domein-resultaten uit de kwaliteitsmonitor) en
 2. het uittreksel BRP (ENSIA-resultaten uit de ENSIA-tool) dienen beide afzonderlijk in de kwaliteitsmonitor te worden geüpload onder het tabblad ‘uploaden in de kwaliteitsmonitor’.

Downloaden

Kwaliteitsmonitor

Als je de vragenlijst uiterlijk op 31 december definitief gemaakt hebt kun je in de kwaliteitsmonitor het uittreksel BRP met de domein resultaten vanaf 3 januari downloaden in het tabblad Processen onder het sub tabblad “Historische gegevens”.

ENSIA-Tool

Als je de vragenlijst uiterlijk op 31 december definitief gemaakt hebt kun je in de ENSIA-Tool het uittreksel BRP met de domein resultaten vanaf 3 januari downloaden.

Uittreksels

 • Het uittreksel BRP (Domein-resultaten uit de kwaliteitsmonitor) vul je handmatig aan met het benoemen van de oorzaak/oorzaken waardoor er geen 100%-score is behaald.
 • Het uittreksel BRP (ENSIA-resultaten uit de ENSIA-tool) vul je handmatig aan met het benoemen van de oorzaak/oorzaken waardoor er geen 100%-score is behaald.
 • Alternatief uittreksel: Je kunt ook dit jaar gebruik maken van een nieuwe oplegnotitie voor de verantwoording over de zelfevaluatie BRP. Deze oplegnotitie is meer een ‘in-controle-verklaring’ van het college. Het gebruik van de oplegnotitie is niet verplicht. Dit alternatief document wordt in de kwaliteitsmonitor beschikbaar gesteld.
 • Het verstrekken van een toelichting is niet verplicht. De toelichting leidt niet zonder meer tot acties van het Ministerie van BZK. Indien je de toelichting niet aanvult, geef je hier ‘niet van toepassing’ aan.

Ondertekening uittreksels

 • Het uittreksel BRP (Domein-resultaten uit de kwaliteitsmonitor) wordt ondertekend door de burgemeester en de gemeentesecretaris op de daarvoor opgenomen ruimte in het uittreksel.
 • Het uittreksel BRP (ENSIA-resultaten uit de ENSIA-tool) wordt ondertekend door de burgemeester en de gemeentesecretaris op de daarvoor opgenomen ruimte in het uittreksel.
 • Het alternatieve uittreksel BRP wordt ondertekend door de burgemeester en de gemeentesecretaris op de daarvoor opgenomen ruimte in het alternatieve uittreksel.
 • Het is ook toegestaan om beide uittreksels digitaal te laten ondertekenen.

Omzetten naar PDF

 • Na de (digitale) ondertekening moet het uittreksel BRP (Domein-resultaten uit de kwaliteitsmonitor) omgezet worden naar PDF-format.
 • Na de (digitale) ondertekening moet het uittreksel BRP (ENSIA-resultaten uit de ENSIA-tool) omgezet worden naar PDF-format.
 • Na de (digitale) ondertekening moet het alternatieve uittreksel BRP  omgezet worden naar PDF-format.
 • Het omzetten naar PDF-format is noodzakelijk omdat alleen documenten in PDF-format in de kwaliteitsmonitor kunnen worden geüpload.

Uploaden uittreksels BRP

 • De PDF-versie van het uittreksel met de BRP (Domein-resultaten uit de kwaliteitsmonitor) moet in het tabblad ‘uploaden’ in de kwaliteitsmonitor bij “BRP domein uittreksel” worden geüpload.
 • De PDF-versie van het uittreksel met de BRP (ENSIA-resultaten uit de ENSIA-tool) moet in het tabblad ‘uploaden’ in de kwaliteitsmonitor bij “BRP ENSIA uittreksel” worden geüpload.
 • De PDF-versie van het alternatieve uittreksel met de BRP resultaten resultaten moet in het tabblad ‘uploaden’ in de kwaliteitsmonitor bij “BRP domein uittreksel en BRP ENSIA uittreksel” worden geüpload.
 • In het sub blad “Ingezonden uittreksels” kun je zelf controleren of u de BRP uittreksels (2) bij het juiste onderdeel heeft geüpload.