Basisregistratie Personen (BRP)

De Nederlandse overheid registreert persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Alle overheidsinstellingen en bestuursorganen zoals de Belastingdienst, zijn verplicht voor hun taken gebruik te maken van deze gegevens. 

RvIG is verantwoordelijk voor de veilige opslag van deze gegevens en de uitwisseling ervan, dit bespaart veel rompslomp. Tegelijk wordt je privacy gewaarborgd. Instellingen krijgen namelijk alleen toegang tot die gegevens die zij nodig hebben om hun wettelijke taak uit te voeren. 

De BRP bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen (niet ingezetenen) die Nederland hebben verlaten of die korter dan 4 maanden in Nederland wonen. Bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk werken of studeren in Nederland. 

Wat doet RvIG met de BRP voor jou?

De Basisregistratie Personen (BRP) werkt met zogenaamd berichtenverkeer. Je moet je dit voorstellen als een besloten mailsysteem. Organisaties moeten hiervoor eerst een procedure doorlopen, zodat RvIG kan controleren of ze voldoen aan de strenge juridische, technische en organisatorische eisen.

Dit berichtenverkeer komt op gang als je bijvoorbeeld gaat verhuizen en je geeft dit door aan je gemeente. Op dat moment gaat er automatisch een bericht uit naar alle organisaties die dit moeten weten. Dan hoef jij niet al deze organisaties in te lichten en je gegevens opnieuw te verstrekken. 
Een ander voordeel van de BRP is de automatische oproep voor een bevolkingsonderzoek of de hielprik voor je baby. 

Om iedereen van de juiste gegevens te voorzien worden er meer dan 150 miljoen berichten per jaar verstuurd. Uiteraard delen wij alleen die gegevens die overheidsorganisaties nodig hebben om hun wettelijke taak uit te voeren en is dit volledig conform AVG. 

De informatie op onze website ondersteunt met name medewerkers van gemeenten bij hun werkzaamheden op het gebied van de BRP.

Meer particuliere informatie over de BRP

Op rijksoverheid.nl vind je meer particuliere informatie over de BRP. 

Voor vragen over je inschrijving in de BRP kan je terecht bij de gemeente waar je staat ingeschreven.