Basisregistratie Personen (BRP)

De Nederlandse overheid registreert persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). Alle overheidsinstellingen en bestuursorganen zoals de Belastingdienst, zijn verplicht voor hun taken gebruik te maken van deze gegevens. 

RvIG is verantwoordelijk voor de veilige opslag van deze gegevens en de uitwisseling ervan, dit bespaart veel rompslomp. Tegelijk wordt je privacy gewaarborgd. Instellingen krijgen namelijk alleen toegang tot die gegevens die zij nodig hebben om hun wettelijke taak uit te voeren. 

De BRP bevat persoonsgegevens van inwoners van Nederland (ingezetenen) en van personen (niet ingezetenen) die Nederland hebben verlaten of die korter dan 4 maanden in Nederland wonen. Bijvoorbeeld omdat ze tijdelijk werken of studeren in Nederland. 

In onderstaande animatie vertellen we je hoe dit precies allemaal werkt. 

Veel overheidsinstellingen hebben persoonsgegevens van je nodig. 

Om een paspoort of een rijbewijs te maken bijvoorbeeld...

maar ook om te bepalen of jij recht hebt op een uitkering...

of om jouw stembiljet op te sturen.

Om ervoor te zorgen dat je niet telkens opnieuw je gegevens hoeft door te geven...

staan ze geregistreerd in de Basisregistratie Personen...

de BRP.

Ze zijn gekoppeld aan je Burgerservicenummer...

je BSN. 

In de BRP staan je persoonsgegevens, zoals je naam...

je geboortedatum en je nationaliteit. 

Ook staat er in waar je woont...

en wie je ouders, je partner en je kinderen zijn.

Dit geldt voor iedereen die in Nederland woont...

maar ook als je Nederland hebt verlaten.

Of als je hier korter dan vier maanden woont...

voor bijvoorbeeld werk of studie. 

De gemeente waar je woont is verantwoordelijk voor de registratie.

Daarom geef je veranderingen in je situatie altijd aan je gemeente door. 

Zoals een verhuizing of geboorte. 

De gemeente slaat je gegevens veilig op...

en zorgt voor een kopie naar de centrale databank van de BRP.

Vanuit die centrale databank krijgen alle overheidsorganisaties die dat moeten weten...

automatisch een bericht als er iets in jouw gegevens is gewijzigd. 

Iedereen die het moet weten, heeft zo altijd jouw juiste en actuele gegevens.

Geen zorgen voor jou dus!

Verantwoordelijke voor die veilige opslag én voor de uitwisseling van al deze gegevens...

is de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens...

RvIG.

RvIG waarborgt je privacy...

en zorgt ervoor dat instellingen enkel toegang krijgen tot die gegevens...

die zij nodig hebben om hun wettelijke taak uit te voeren.  

Ook doet RvIG samen met de gebruikers van de BRP aan kwaliteitsbewaking... 

en werkt aan verbetering en uitbreiding van de BRP. 

Zo krijg jij beter zicht op wie jouw  gegevens gebruikt...

en hoe je ze kunt updaten en corrigeren. 

Wil je meer weten? 

Kijk op de website van RvIG: www.rvig.nl.

Wat doet RvIG met de BRP voor jou?

De Basisregistratie Personen (BRP) werkt met zogenaamd berichtenverkeer. Je moet je dit voorstellen als een besloten mailsysteem. Organisaties moeten hiervoor eerst een procedure doorlopen, zodat RvIG kan controleren of ze voldoen aan de strenge juridische, technische en organisatorische eisen.

Dit berichtenverkeer komt op gang als je bijvoorbeeld gaat verhuizen en je geeft dit door aan je gemeente. Op dat moment gaat er automatisch een bericht uit naar alle organisaties die dit moeten weten. Dan hoef jij niet al deze organisaties in te lichten en je gegevens opnieuw te verstrekken. 
Een ander voordeel van de BRP is de automatische oproep voor een bevolkingsonderzoek of de hielprik voor je baby. 

Om iedereen van de juiste gegevens te voorzien worden er meer dan 150 miljoen berichten per jaar verstuurd. Uiteraard delen wij alleen die gegevens die overheidsorganisaties nodig hebben om hun wettelijke taak uit te voeren en is dit volledig conform AVG. 

De informatie op onze website ondersteunt met name medewerkers van gemeenten bij hun werkzaamheden op het gebied van de BRP.

Meer particuliere informatie over de BRP

Op rijksoverheid.nl vind je meer particuliere informatie over de BRP. 

Voor vragen over je inschrijving in de BRP kan je terecht bij de gemeente waar je staat ingeschreven.