Het ambtshalve registreren van een persoon op een briefadres

Als iemand in een gemeente verblijft maar geen vast woonadres heeft, dan is het mogelijk om een zogenoemd briefadres te krijgen. Vanaf 1 januari 2022 is een gemeente wettelijk verplicht om iemand in te schrijven op een briefadres. Als er geen briefadresgever beschikbaar is moet de gemeente zelf als briefadresgever optreden. Dat kan bijvoorbeeld het adres van het gemeentehuis zijn.

Onder andere uit het rapport 'Een mens leeft, een systeem niet' van de Nationale ombudsman blijkt dat gemeenten te vaak en onterecht iemand niet op een briefadres willen inschrijven. Ondanks het feit dat in verschillende circulaires is gewezen op de bedoeling van de wet en het belang van inschrijving van deze groep personen, zowel voor de betrokkenen zelf als voor de kwaliteit van de basisregistratie. Daarom is de bevoegdheid nu is gewijzigd in een verplichting.

In de handreiking briefadres staan concrete handvatten en voorbeelden, zodat gemeenten aan de slag kunnen met de gewijzigde regelgeving. Daarnaast worden webinars voor gemeenten georganiseerd over dit onderwerp.

Veelgestelde vragen briefadres

Hieronder vind je antwoorden op veelgestelde vragen. De komende tijd worden de vragen met antwoorden verder aangevuld. Mis je een vraag? Stuur een e-mail naar info@rvig.nl.

Zie ook de circulaire 'BRP en briefadres'.

Algemeen

Wijzigingen

Voorwaarden en afspraken voor het toekennen van een briefadres

Post

Uitzonderingssituaties

Onvindbaarheid van de briefadreshouder

Doorverwijzen naar andere gemeenten

Vakantieparken

AVG