Verwijderen van gegevens van voor de adoptie

Wat verandert er?

Vanaf 1 januari 2022 kunnen adoptiefouders geen verzoek meer indienen om gegevens van voor de adoptie te laten verwijderen van de persoonslijst van het geadopteerde kind. Alleen het geadopteerde kind (van 16 jaar of ouder) kan zo’n verzoek indienen. Deze wijziging zorgt ervoor dat de ‘afstammingsgegevens’ van het kind (BRP-gegevens van vóór de adoptie) niet meer door een ander kunnen worden verwijderd uit de BRP.

Het is voor adoptiefouders dus niet meer mogelijk om gegevens van voor de adoptie te laten verwijderen van de persoonslijst van het kind. Het gaat dan onder andere om:

  • de (vorige) naam;
  • één of beide ouders;
  • de bij adoptie verloren nationaliteit en/of historische adresgegevens.