Persoonlijke verschijningsplicht bij verhuizing naar het buitenland

Als een bewoner van een adres naar het buitenland vertrekt, moet hij of zij nu nog in persoon aangifte doen van dat vertrek bij de gemeente. Dit geldt niet als alle bewoners van dat adres tegelijkertijd naar het buitenland verhuizen; in dat geval kan de aangifte digitaal worden gedaan. Dankzij de wetswijziging per 1 januari 2022 kan in meer situaties digitaal aangifte van vertrek naar het buitenland worden gedaan. Dat kan voortaan óók als niet alle bewoners van het adres (tegelijkertijd) naar het buitenland verhuizen, onder voorwaarde dat de andere bewoners op het adres geen familieleden zijn, zoals studenten. Zijn de bewoners wél familieleden en verhuizen ze niet tegelijkertijd naar het buitenland? Dan moet de persoon die verhuist wel nog steeds persoonlijk verschijnen.