Testdataset Basisregistratie Personen (BRP)

In deze documenten zijn de testdatasets van de BRP  te vinden. Op deze pagina staan geen persoonsgegevens. RvIG verwerkt persoonsgegevens conform de AVG.